Hele fellingslaget var ute i Atndalsflokkens revirområde fredag. Selv om det er falt et tynt lag nysnø i Stor-Elvdal, har dårlig sikt gjort det vanskelig for jegerne å følge ulvesporene. Siden Atndalsflokken ikke lenger går samlet og på grunn av tåkedis i fjellet, ble det fredag ikke tatt i bruk helikopter.

Lørdag er det to uker siden den omstridte ulvejakta startet. Foreløpig er kun én av ni ulver felt. Det skjedde mandag, da en ulvevalptispe på 31,5 kg ble skutt av en jeger på post.

Mens resultatene lar vente på seg, vil Stor-Elvdal Grunneierforening at Miljøverndepartementet skal overprøve avgjørelsen til direktoratet for naturforvaltning (DN) om å spare Koppangsflokken. Denne flokkens revir grenser til Atndalsflokkens område, og grunneierne frykter at Koppangsflokken — som nå mangler ett av sine lederdyr — kan bli splittet og spredt til nye områder. Ifølge avisa Østlendingen gir grunneierforeningen uttrykk for at den finner myndighetenes rovviltpolitikk lite troverdig.

NTB