I løpet av ukene som har gått etter at Stoltenberg-regjeringen gikk av, har prognosene for asylstrømmen økt kraftig med 27 prosent, skriver Aftenposten.no.

For bare en måned siden anslo Stoltenberg-regjeringen at det ville komme 11.000 asylsøkere til Norge neste år.

— Oppdaterte prognoser tilsier ankomst av 14.000 asylsøkere i 2014, heter det i tilleggsproposisjonen som Solberg-regjeringen la frem i dag.

Dette får følger store følger for statsbudsjett og statsminister Erna Solberg neste år.

Asylkostnader vokser kraftig

Ny regjering eller ikke - anslaget på asylutgiftene, asylmottak og utbetaling til asylsøkere har økt med 490 millioner kroner i løpet av ukene som har gått siden de rødgrønne regjeringen gikk av.

UDI må ansatte flere saksbehandlere, slik at man klarer å behandle minst 1000 flere asylsøknader. Dette koster 35 millioner kroner.

I tillegg må det etableres flere asylmottak enn Stoltenberg regnet med. Driftsutgiftene til mottakene øker med 275,5 millioner kroner neste år.

Flere asylsøkere og flere beboere på mottak betyr at flere har krav på støtte. Utgiftene til økonomiske ytelser til asylsøkere og flyktninger som bor i mottak øker med 101 millioner kroner.

Eritrea og Somalia

Frem til 1. november har det kommet 10.344 asylsøkere til Norge i år.

Den klart største gruppen kommer fra Eritrea. Hittil i år har 2789 eritreere søkt om opphold i Norge.

De andre store gruppene er asylsøkere fra Somalia, Syria, Afghanistan, Sudan og Nigeria.

UDI understreker at anslagene er veldig usikre. Tilstrømningen varierer fra uke til uke, og både UDI og Politiets utlendingsenhet viser til at asylstrømmen kan snu raskt.

18.900 på mottak

Tidligere i uken lekket Solberg-regjeringen nyheten til TV 2 om at antallet utsendelser skal økes kraftig neste år. Tilsammen 150 millioner bevilges ekstra til politiet for å sende personer uten lovlig opphold ut av landet.

Dette utgjør 1800 flere personer neste år.

Men dette er ikke nok til å ta av for den kraftige asylveksten.

«Oppdaterte prognoser viser at det kan ventes et gjennomsnittlig belegg i mottak på om lag 18 900 beboere», ifølge Solberg-regjeringen.

Dette betyr at regjeringen regner med at det blir 3100 flere beboere på norske asylmottak neste år.

Aftenposten har tidligere skrevet om at de fleste som bor på mottak i dag,egentlig skulle vært et helt annet sted:

  • 5200 av asylbeboerne - hver tredje beboer - har fått avslag om opphold og utreiseplikt fra Norge, men bor fortsatt på mottak.
  • 4400 av beboerne på mottakene har allerede fått opphold i Norge, men bor likevel fortsatt på asylmottak fordi ingen kommuner vil ha å ta imot dem.
  • I tillegg er det 2982 asylsøkere som har fått avslag, men som nå venter på at anken skal behandles av Utlendingsnemnda.

Kutter støtte til mottak

Veksten i asylutgiftene blir rekordstor, selv om Solberg-regjeringen gjør et annet grep:

Støtten til hver ordinær mottaksplass kuttes fra 97.500 kroner til 95.000 kroner. Dette betyr at de som driver mottakene får ca. 45 millioner kroner mindre i støtte.

Regjeringen betegner det som en «nedjustering», og viser til at man har gjort en «fornyet vurdering av faktiske utgifter pr. plass i asylmottak de senere år».