Den økte bevilgningen skal gå til politiets arbeid på utlendingsfeltet for å få raskere saksbehandling og raskere uttransportering av asylsøkere som har fått avslag på sine søknader, ifølge kommunalminister Erna Solberg.

I den økte bevilgningen, som regjeringen forslår i revidert nasjonalbudsjett, ligger også penger til raskere saksbehandling i Utlendingsdirektoratet (UDI). (NTB)