Dette viser en undersøkelse bestilt av Arbeids— og inkluderingsdepartementet, melder TV 2.

For tiden bor det drøyt 8.000 personer på mottak i mer enn 50 kommuner.

En nasjonal undersøkelse viser at kommunene i gjennomsnitt har fire ganger mer i utgifter enn i inntekter.

Ifølge TV 2 er Trondheim den kommunen med størst sprik. Kommunens samlede utgifter til asylsøkere er elleve ganger større enn kompensasjonen fra staten. Kristiansand bruker åtte og en halv ganger mer.

— Vi er klar over at vi har en utfordring i forhold til å dekke kommunenes utgifter med å ha asylmottak, sier arbeids- og inkluderingsminister Bjarne Håkon Hanssen (Ap), som ikke hadde lest rapporten tirsdag kveld.

Han ser ikke bort fra at utgiftene har betydning for kommunenes vilje til å ta imot asylsøkere.

— Det er klart at det er en grense for den viljen, sier statsråden.