UDI har aldri behandlet så mange saker som i fjor, men likevel vokser køen voldsomt, skriver Aftenposten .

Tallene kommer fram i en rapport fra Riksrevisjonen, som har gått gjennom hvordan UDI arbeider, hvor lang tid direktoratet bruker og hvor mye penger det har fått til å drive virksomheten. Riksrevisjonen viser til at resultatene ikke er blitt mye bedre, men at det i hvert fall er iverksatt en del tiltak til forbedringer.

– UDI er et fryktelig vanskelig område. Det er satt i gang en del tiltak, som man kanskje ikke ser effekten av ennå. Men når man går inn i 2009 med så store køer, vil det påvirke saksbehandlingstidene, sier ekspedisjonssjef Therese Johnsen i Riksrevisjonen.

UDI mottok i 2007 til sammen 6.500 nye asylsaker. I fjor fikk UDI over 14.400 nye saker. 9.700 av fjorårets saker ble behandlet.

UDI har aldri før fått så mye penger fra regjeringen. Fra 2006 til 2008 økte bevilgningene fra 1,3 milliarder kroner til 2,1 milliarder kroner.

I 2005 og 2006 var det rundt ni måneders ventetid på å få behandlet en asylsøknad. Dette steg til nesten ett års ventetid i 2007. Behandlingstiden er på rett kjøl. I fjor var ventetiden nede på sju måneder.

– Saksmengdene går mye opp og ned i vår bransje, og ingen organisasjon klarer å bemanne opp for å ta unna når det øker så kraftig. Det viktige er systematisk og langsiktig jobbing for å få køene kortere, sier UDI-direktør Ida Børresen.