Kommunaldepartementet vil fra nå overta retten til å fatte prinsipielle vedtak i utlendingspolitikken. Bare vurderingen av hver enkelt asylsøker skal fortsatt ligge i Utlendingsdirektoratet (UDI).

Departementet sendte fredag tre instrukser til UDI. To av dem er en innstramming i forhold til dagens praksis.

Kommunaldepartementet mener at det er grunn til å anta at det har forekommet misbruk av reisedokumenter ved at man bruker norske reisedokumenter til å reise tilbake til landet man har flyktet fra. Misbruket skal bekjempes ved at personer som har oppholdstillatelse i Norge kan få pass som ikke gjelder for landet man kommer fra, og heller ikke til nabolandene. At man ikke får reisedokumenter til nabolandene er nytt.

Helsedepartementet skjerper også reglene for oppholdstillatelse til personer som ikke er forfulgt, men som trenger medisinsk behandling.

UDI skal heretter utstede midlertidige og ikke permanente oppholdstillatelser til dem dette gjelder.

Den tredje instruksen gjelder personer som bor i Norge og har et spesielt pleiebehov. Om dette behovet bare kan fylles av en person som ikke bor i landet vil departementet be UDI om å utvise skjønn slik at de det gjelder kan få innreise og opphold i Norge.