RAGNHILD HOV ragnhild.hov@bergens-tidende.noPå landsbasis kan kapasiteten bli redusert med inntil 5000 plasser dersom ikke flyktningsituasjonen endrer seg. I januar i år var det registrert 11.200 plasser i asylmottak i landet.Regionsdirektør Atle Berge i UDI-Vest opplyser at det er mottakene i Jølster i Sogn og Fjordane og Strandebarm i Hordaland som skal stenges. I tillegg skal det avvikles til sammen 60 plasser på mottakene i Stryn, Uggdal i Tysnes og Husnes i Kvinnherad.Som en følge av disse nedleggelsene vil vel åtte årsverk forsvinne fra flyktningmottakene på Vestlandet. Berge sier at det er to hovedårsaker til at UDI har bestemt seg for å redusere kapasiteten:— For det første har tallet på asylsøkere som kommer til landet, gått drastisk ned. Nå kommer det bare halvparten så mange som på samme tid i fjor.- Dessuten har de kosovo-albanske flyktningene fått pålegg om å reise hjem. For tiden bor det 267 kosovo-albanere i mottak på Vestlandet. Når disse reiser, vil vi ha stor overkapasitet om ikke flyktningsituasjonen endrer seg.