Åsne Seierstad, som i tingretten ble dømt sammen med forlaget Cappelen Damm, ble i Borgarting lagmannsrett nylig frikjent, etter å ha blitt anklaget for å ha krenket privatlivet til bokhandlerens kone Suraia Rais.

Rais stevnet i 2008 Seierstad og forlaget, fordi hun mener innholdet i «Bokhandleren i Kabul» krenket familiens ære.

40 språk

Seierstad bodde i 2001 hjemme hos familien i Kabul, et opphold som resulterte i bokutgivelsen som har blitt en stor suksess både i Norge og i utlandet. Boken er oversatt til mer enn 40 språk.

Advokat Per Danielsen karakteriserer frikjennelsen som «naiv, partisk,kvinneundertrykkende og diskriminerende».

Saken vil bli anket til Høyesterett, opplyser han til Aftenposten.no.

Både Seierstad og forlaget ble i Oslo tingrett i juli 2010 dømt til å betale oppreisning til Rais med 125.000 kr. hver, men er nå altså frikjent i lagmannsretten.

Høy litterær verdi

I lagmannsrettens frikjennelse har retten lagt vekt på at «boken har meget høy litterær verdi og den er et resultat av godt journalistisk arbeid».

«Boken inneholder ikke sladder. Den videreformidler ut fra et aktverdig motiv hva familien selv har fortalt og hva Seierstad selv har opplevd», heter det i lagmannsrettens kjennelse.

Si din mening i kommentarfeltet under!