Seierstad og forlaget Cappelen Damm ble i Oslo tingrett i forrige uke dømt til å betale en erstatningssum på 250.000 kroner til bokhandler Shah Mohammad Rais andre kone, Suraia Rais, men onsdag er det klart at dommen ankes.

Seierstad og forlaget frykter at dommen kan føre til trangere rammer innen dokumentarjournalistikk i bokform, dersom den blir stående, og ønsker å videreføre saken i lagmannsretten.

Det kan imidlertid se ut som om Seierstad må forbedere seg på flere runder også i tingretten, onsdag gikk nemlig ytterligere seks medlemmer i Rais-familien til nye søksmål.

Seks nye rettssaker

I et prosesskriv som er oversendt Oslo tingrett fra familien Rais' advokat Per Danielsen onsdag, gjøres det klart at de seks nye familiemedlemmer slutter seg til bokhandlerens andre kone Suraia Rais saksgang, og fremsetter selvstendige krav.

I saker knyttet til allmennprosess utgjør et prosesskriv det samme som en stevning, og prosessen mot seks nye rettssaker er dermed i gang.

Advokat Per Danielsen håper at resultatet skal bli det samme i de seks nye sakene, som i Suraia Rais' sak, og anslår at Seierstad og forlaget kan ende opp med en regning på flere millioner kroner.

— Får hver like mye tilkjent som Suraia Rais, blir Seierstad og forlaget dømt til å betale 1,75 millioner i oppreisning. Medregnet sakskostnader vil saken kanskje kunne koste mer enn 3 millioner, sier han.

- Kan bli selvmål

Danielsen er ikke bekymret for Seierstad og Cappelen Damms anke, men mener tvert imot at den kan gagne hans klient.

— I dommen fra tingretten har Seierstad sluppet unna på noen punkter som hun egentlig burde vært dømt på. Denne anken kan ende opp som et selvmål, sier han til NTB.

Familien Rais føler seg krenket av innhold i boken «Bokhandleren i Kabul» som Åsne Seierstad utga i 2002 etter et flere måneder langt opphold hos familien i Afghanistan.