— Dette er en god morgen å våkne til, med fremgang for partiet, forhåpentligvis med ny regjering, og nå ser det til og med ut til at mandatet mitt er sikret i Akershus, sier Haga. De to tidligere regjeringskollegene Haga og Svarstad Haugland kjempet side om side langt ut i valgnatten og morgenen etter om utjevningsmandatet i Akershus. Men klokken 8.45 på morgenen, da alle stemmene var telt opp, ble det klart at Sp-lederen er inne på Stortinget, mens kirke- og kulturminister Valgerd Svarstad Haugland er ute.

Svarstad Haugland har sagt at hun ikke vet hva hun skal finne på dersom plassen til Stortinget ryker.

Statsråd

For Haga er det som partileder viktig å bli valgt til Stortinget, der hun likevel neppe tar plass som møtende representant. Alt tyder på at Haga blir å finne i Stoltenbergs regjering etter at de rødgrønne partiene har forhandlet frem en regjeringsplattform og erstattet Bondevik-regjeringen.

Allerede i dag starter samtalene mellom de tre nye regjeringspartiene.

— Vi skal ha et lite treff i dag for å sette i gang. Alle skal nå ha noen runder i sitt eget parti, og så skal vi finne frem til et forhandlingsgrunnlag, sier Haga.