— Det går rent for sakte å få likestilling i kommunene. Bare 17 prosent av landets ordførere er kvinner, og det er kun 35 prosent kvinner i kommunestyrene. På de 20 siste årene har det nesten ikke vært fremgang. Fortsetter det i samme takt, tar det 80 år før vi har like mange kvinner som menn i kommunestyrene. Det går ikke, sier Haga til Dagbladet.

Hun ser på kvotering som et sterkt virkemiddel som går mot fri nominasjonsrett. Men det er viktig å ta grep slik at kommunene speiler samfunnet, mener Haga.

— Det er et paradoks at vi krever 40 prosent av begge kjønn i styrene i allmennaksjeselskaper, mens vi ikke har slike krav til politiske organer, sier Haga.

Hun har allerede satt i gang prosjekter i 22 kommuner for å rekruttere og holde på kvinnelige lokalpolitikere.

ØNSKER KJØNNSKVOTERING: Åslaug Haga (Sp)
Aas, Erlend