Aslak Sira Myhre får følge av Chris Hartmann og Erling Folkvord som nestledere. Folkvord, som satt på Stortinget i perioden 1993-1997, er ny i ledelsen.

Partiet går inn i stortingsvalgkampen med ambisjoner om å sende både Sira Myhre og hordalandstopp Torstein Dahle på Stortinget fra høsten av. Motstand mot privatisering og slakt av offentlig sektor, samt kamp mot omleggingen av Forsvaret er RVs to sentrale saker i valgkampen.

Partiet fikk et helt nytt prinsipprogram under sitt 13. landsmøte som ble holdt i helgen.

NTB