Det er trolig den største konsekvensen askeskyen gir for norsk natur, mener eksperter.

— Svovelutslipp fra fabrikker i Europa har i mange tiår gitt sur nedbør som har gjort vannet i en rekke norske elver og innsjøer surere enn normalt. Svovel fra vulkanen på Island kan gi samme effekt, sier seniorrådgiver Steinar Sandøy i Direktoratet for naturforvaltning.

Svovelet i askeskyen bindes nemlig til regnet og kan falle som sur nedbør i Norge. Ifølge eksperter er dette trolig den konsekvensen av vulkanutbruddet som vil påvirke norsk natur mest, ifølge direktoratet.

Den sure nedbøren vil kunne falle så lenge vulkanutbruddet vedvarer og så lenge vinden fører asken i retning Norge.

Det er ventet mye nedbør i Vest- og Midt-Norge lørdag, melder Meteorologisk institutt.