Kleveland er lansert som kandidat av Oslo fylkeslag. Hun har vært medlem av forbundet i 29 år, og er i dag direktør i Rikskonsertene. Hun har blant annet vært kulturminister og direktør for Svenska Filminstitutet.

Kleveland sier ja til valg fordi hun vanskelig kan forestille seg noe mer meningsfullt å engasjere seg i.

– Human-Etisk Forbund rommer et bredt spekter av oppfatninger om hva som er viktigst og hva som bør prioriteres. Jeg vil ha stor glede av å lede noen av disse diskusjonene fram til gode, samlende løsninger, sier hun i sin valgpresentasjon.

Åse Kleveland er selv ikke til stede på landsmøtet.

Human-Etisk Forbund har 70.000 medlemmer, og det er 65 delegater på landsmøtet. Hovedstyret har åtte landsmøtevalgte medlemmer og er ansvarlig for drift, budsjett og ansettelser.