Kjønstad er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Oslo.

Studierektor Bror Petter Gulden ved Handelshøyskolen BI og direktør Anne Käte Grøholt i KLP er de to øvrige medlemmene i utvalget som ble presentert av stortingspresident Thorbjørn Jagland (Ap) torsdag.