26 årige Amir Payan fra Kurdistan er en av dem som har fått nyte godt av denne satsingen.

— Jeg kom til Mo i Rana som kvoteflyktning i 1996. Der gikk jeg på norskkurs. Deretter tok jeg fire års gymnas. I fjor kom jeg til Bergen for å studere ved Universitetet. Samtidig går jeg på kvalifisering for arbeid og jobber litt på kontor ved Årstad bydelsadministrasjon, forteller Payan på klingende nordlandsdialekt.

— Tilbakemeldingene våre tyder på at Amir Payan er rask, og han har mulighet til å få et vikariat, sier Bjarte Bjørsvik, som er leder for kvalifiseringsavdelingen Årstad bydel.

Flest mulig i arbeid

Siden 1999 har Bjørsvik hatt gående et prosjekt der målet er å få flest mulig minoritetsspråklige i arbeid, enten i det private eller det offentlige.

— Det dreier seg først og fremst om de som ikke har annet utkomme enn sosialhjelp. Per i dag er det 400 voksne. I samarbeid med bl.a. Nygård skole og Aetat tilbyr vi et opplegg med to dager norskopplæring og tre dager arbeid. I denne perioden får de lønn, og er ellers underlagt de vanlige reglene som gjelder i arbeidslivet med hensyn til for eks. fremmøte og sykefravær.

Bjørsvik opplyser at opplegget i Årstad bydel er ett av 16 prosjekt av denne typen som er satt i gang rundt omkring i landet. I Årstad er prosjektperioden for lengst forbi. Nå er det en avdeling i full drift.

— Så langt har 78 personer med minoritetsspråklig bakgrunn gjennomgått vårt opplegg. Vi har klart å formidle fast jobb eller vikariater til ca 50, sier Bjørsvik, som er opptatt av at så mange kvinner som mulig blir deltakere på prosjektet.

Sparer millioner

Bydelsdirektør og tidligere SV-politiker Ågot Himle sier til BT at hun var med på å starte dette arbeidet da hun var i Løvstakken bydel, der halvparten for et par år siden ble slått sammen med Landås og ble til Årstad.

— Sosialkontoret har hittil i år spart 2,3 millioner kroner på å hjelpe innvandrere og flyktninger over fra sosialhjelp til vanlig arbeidsinntekt. Og jeg er litt stolt over det vi har fått til. Husk at dette gir mange mennesker et mye bedre liv, sier Ågot Himle.