En svikt ved en lukkemuskel med påfølgende oppstøt av magesyre skal kunne forklare kvalme, oppkast og etseskader i halsen.

Rapporten er utarbeidet av avdelingsoverlege Jens Grøgaard ved barneintensivavdelingen på Ullevål universitetssykehus.

— Innholdet gjør det nødvendig å forelegge rapporten for statsadvokatene i Nordland.

Påtalemyndigheten må ta stilling til om siktelsen skal opprettholdes eller saken henlegges, sier lensmann Kurt Nilsen ved Brønnøy og Vevelstad lensmannskontor til VG.

Han vil ikke uttale seg om konklusjonene i rapporten.

(NTB)