Eksperter fra Statens vegvesen har i helgen arbeidet med å lage en teknisk rapport om bilen, en Chevrolet Van 1990-modell. Dieselbilen ble totalt utbrent etter utforkjøringen på riksvei 20 tidlig fredag morgen.

Tekniske undersøkelser

–De tekniske undersøkelsene avsluttes i løpet av helgen. Vi regner med å få resultatene til uken. Foreløpig holder vi alle årsaksmuligheter åpne, sier lensmannen i Våler, Odd Ivar Fengsrud, til NTB.

Han ønsker ikke å spekulere i ulike avisers teorier om ulykkesårsaken. Både Aftenposten og VG melder at brannen kan ha oppstått i et kraftig stereoanlegg i bilen. Diesel kan antennes ved 240-250 grader, men er ikke spesielt brennbart og kan ikke skape eksplosive branner, opplyser avdelingsdirektør Finn Mørch Andersen i Direktoratet for brann— og eksplosjonsvern (DBE) til VG. Han mener at det må andre og mer lettantennelige stoffer eller væsker til for at brannen skal få et eksplosjonsartet preg.

Avhører vitner

De tre 18 år gamle mennene som ble alvorlig skadd i ulykken er fremdeles i en slik tilstand at de ikke kan avhøres av politiet. To av de skadde ble fredag overført til Haukeland sykehus i Bergen med brannskader. Tilstanden deres ble søndag ettermiddag fortsatt betegnet som alvorlig, men stabil. Den tredje skadde ligger på Ullevål universitetssykehus i Oslo. Han er fortsatt under intensiv behandling, og tilstanden hans ble søndag ettermiddag betegnet som alvorlig og ustabil.

Søndag avhørte politiet de guttene som kom først til ulykkesstedet.

— Det er ikke kommet fram noe som kan kaste lys over ulykkesårsaken. Mandag fortsetter vi å avhøre flere vitner, sier lensmann Odd Ivar Fengsrud til NTB.

Lørdag ble det holdt minnegudstjeneste i Åsnes kirke for de fire som omkom i ulykken.

(NTB)