I stuen på Nesttun fører mamma Grete Nina Hestholm en rød kule i kort avstand rundt Aron Kirfels øyne. Aron holder hodet i ro og konsentrerer seg om å følge kulen med blikket.

På syv centimeters avstand klarer Aron nå å se bare en kule. Det klarte han ikke da treningen startet for to måneder siden. Da så han dobbelt på tretti centimeters avstand.

— Etter at vi begynte å trene er det lettere å se enkelte bokstaver, sier Aron.

Fordi Aron sine øyne ikke samarbeider, ser han ordene to ganger, ett like over linjen og ett like ved siden av. Samtidig holder ikke synsbildet seg i ro. Da blir det vanskelig å lese.

80 prosent leste bedre

En undersøkelse gjennomført av SINTEF på over 600 norske 12-åringer i 2004 viser at 15 prosent av barna hadde problemer med synsforstyrrelser som i stor grad resulterte i lese- og skrivevansker. Av de vel 600.000 skolebarna i Norge fra seks til femten år, kan dermed så mye som 90.000 ha større eller mindre synsforstyrrelser lignende Aron Kirfels.

Ved hjelp av synspedagogikk kan øyemuskulatur trenes opp og leseevnen forbedres. Men det finnes knapt synspedagoger til å ta seg av barn med slike problemer.

— Den spesialpedagogikken man har i skolen i dag er ikke treffsikker nok i forhold til elevene med synsforstyrrelser, sier Gunvor Wilhelmsen, førsteamanuensis ved institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo.

— Jeg er opptatt av å finne de barna som sliter med å se det de skal lese. Mange barn med lesevansker sliter med visuelle forstyrrelser som gjør lesingen vanskelig. Denne kompetansen finnes ikke i skolen i dag.

En tysk undersøkelse av barn med lese- og skrivevansker viser at førti prosent hadde synsforstyrrelser. I forbindelse med undersøkelsen ble 2000 barn trent opp i øyemuskulaturen. Åtti prosent av disse barna ble bedre lesere.

— Lesing starter som en visuell prosess. Da må vi sørge for at det visuelle fungerer, sier Wilhelmsen.

Møttes ved en tilfeldighet

I dag brukes synspedagoger for det meste i forbindelse med svaksynte og blinde. I det siste jobber også synspedagoger med opptrening av øyemuskulatur hos voksne som har fått leseevnen forverret etter slag eller fallulykker.

— Tenk om også skolebarna kunne fått et lignende tilbud. Med flere synspedagoger kunne mange fått hjelp til å lese tidligere, mener Wilhelmsen.

I Aron Kirfel har også diagnose dysleksi. Han får hjelp og trening av spesialpedagog til dette, men dette er trening på andre måter enn det synspedagogiske. Det var helt tilfeldig at han ble undersøkt av Gunvor Wilhelmsen. Hun møtte foreldrene hans via en felles bekjent og ble nysgjerrig på guttens syn og lesevansker.

— Aron burde hatt oppfølging av synspedagog i skolen, da kunne oppgavene hatt en progresjon og blitt koblet til lesingen. Synspedagoger kan følge opp det som øyeleger og optikere finner, sier Wilhelmsen.

Hun ser ikke bort fra at Aron også kan ha dysleksi, uansett vil det hjelpe på skolearbeidet å unngå å se dobbelt.

Urokråker

Synspedagogen tror mange barn med synsforstyrrelser får merkelappen urokråke. Når det er vanskelig og vondt for øynene å fokusere nært, vil man naturlig følge med på det som foregår langt borte. Ubevisst oppsøker barna noe som er mindre anstrengende, løfter blikket og konsentrerer seg ikke om oppgavene på pulten.

— Lesing er en svært krevende prosess. Når man leser må blikket samles på et punkt på kort avstand. Dette punktet skal hele tiden flyttes. Det går fint når man begynner å lese i 1. klasse. Da er bokstavene store og står langt fra hverandre. Det blir fort vanskeligere når bokstavene blir mindre, teksten tettere og lengre.

Også Aron Kirfel ser bedre på avstand, og leser derfor bedre på tavlen enn i boken. Leser han i boken for lenge om gangen, blir han sliten i øynene.

— Jeg spør av og til læreren om å få ta en pause når jeg blir sliten. Det går som oftest bra. Men det er verre når vi har prøver, sier Aron Kirfel.

TILFELDIG HJELP: Aron Kirfel har trent øyemusklene etter at synspedagog Gunvor Wilhelmsen oppdaget at han har problemer med samsynet. På kort avstand ser han dobbelt. Synspedagogen ble koblet inn i familien etter foreldrene møttes tilfeldig gjennom en felles bekjents femtiårsdag. Bak følger søster Agnes Hestholm (7) med.
Lillebø, Jan M.