Ifølge NRK har Eli Arnstad allerede takket ja til å bli styremedlem i kraftselskap Vattenfall. Skulle hun bli valgt inn, i henhold til innstillingen, tiltrer hun 29. april.

Arnstad har allerede drøftet dobbeltrollen med departementet og er forberedt på at hun ikke kan jobbe for begge selskapene.

— Avtalen må opphøre

— Vår klare holdning er at hvis hun går inn i styret i Vattenfall, må hennes konsulentkontrakt med departementet komme til opphør. Det er Eli Arnstad helt innforstått med, sier olje- og energiminister Åslaug Haga (Sp) til NRK.

Den tidligere Enova-direktøren er innstilt som styremedlem i Vattenfall. Det svenske selskapet konkurrerer i de samme markedene som norske Statkraft. Denne interessekonflikten gjør det umulig for Arnstad å jobbe for begge selskapene.

— Det kan være en interessekonflikt, og informasjon kan komme til å flyte mellom aktører som ikke bør flyte mellom dem, sier Haga.

Arnstad selv vil ikke kommentere saken overfor NRK.

Omstridt avtale

Konsulentoppdraget Arnstad i dag har med regjeringen er svært omstridt fordi det er kommet fram at ansettelsen skjedde utenfor regelverket for innhenting av konsulenthjelp utenfra.

Opposisjonen på Stortinget har kommet med sterk kritikk av Åslaug Haga på grunn av regelbruddene og stilt spørsmål om Arnstads tidligere medlemskap i Senterpartiet har innvirket i avtaleprosessen.

Thomas Rasmus Skaug/Scanpix