Opplysningene om den ulovlige overvåkingen kommer frem i intervjuet med den tidligere tjenestemannen i daværende POT (Politiets overvåkingstjeneste).

Den tidligere politimannen forteller at bevis ble forfalsket i Treholt-saken.

— Ydmykende

— Dette føles utrolig ydmykende og sårende å måtte ta til etterretning at det her er skjedd overgrep på privatlivets fred i en form som har gått over grensen til det som er den helt private sfære, sier Treholt til Aftenposten.no.

Det var amerikanske eksperter som skal ha montert det avanserte overvåkingsutstyret som sørget for direkte TV-overføring fra Treholts stue, etter det den pensjonerte POT-mannen forteller.

— Det representerer et voldsomt inngrep overfor enkeltindvidet, sier Treholt.

— Jeg har i denne situasjonen og så stor sympati for det som min tidligere kone måtte føle i denne situasjonen. Det å få sitt liv brettet ut på den måten som er skjedd, må for en kvinne føles usedvanlig ydmykende. Det gjelder også for sønnen min. Det er helt forferdelig.

Stå frem og fortelle sannheten

— Jeg har sagt ved tidligere anledninger at ett av mine få små håp i denne saken har vært at en eller annen innenfor tjenesten vil stå frem og fortelle sannheten.

— Nå er jeg glad for at det skjer, sier Treholt.

Si din mening om de nye opplysningene i Treholt-saken i kommentarfeltet under!