Arne Olav er gift med Gro Harlem Brundtland og oppholdt seg i Norge da han ble syk den 3. januar. Like før jul hadde han og Gro gjennomført en lengre reise i Pakistan, India og Bangladesh.

Den tidligere norske statsministeren og generalsekretæren i WHO utfører fortsatt oppdrag for FN og har alltid med seg sin mann på anstrengende utenlandsreiser.

Familien Harlem Brundtland er nå bosatt i Nice, men oppholder seg mye i Norge og er jevnlig på lengre reiser i alle verdensdeler.

Brundtlands pressetalsmann Jon Mørland sier at familien foreløpig ikke vil kommentere saken ytterligere. Brundtland har det etter forholdene bra, og har beholdt sitt gode humør, sier Mørland.

SLAGRAMMET: Arne Olav Brundtland skal etter forholdene ha det bra.bra