• Færre gårdsbruk vil føre til gjengroing og ødeleggelse av verdifullt kulturlandskap.
  • Matvaretryggheten svekkes og risikoen for smittsomme dyresykdommer øker ved økt import.
  • Vi blir mindre selvforsynte i matforsyningen.
  • EU-medlemskap er en trussel mot distriktene.
  • Med flere bønder som forlater landbruket vil presset på arbeidsmarkedet øke.
  • Nedbygging av statstilskudd vil tvinge bøndene til å bli mer kreative og satse på nisjeprodukter og kvalitetsvarer som forbrukerne ønsker.
  • Vi får billigere matvarer.
  • Den norske landbrukspolitikken står uansett for fall, EU-medlemskap vil bare fremskynde prosessen.
  • Vi kan ha håp om betydelig eksport av nisjeprodukter som Jarlsberg-ost, skinke, lam og pinnekjøtt.
  • Bygdeutviklingsmidler fra EU kan bli til hjelp for utkantene.