– 99 prosent av de utsendte virksomhetene med arbeidstakere fra de nye EU-landene bryter loven, som regel flere lover, forteller seniorinspektør Per Granerød i Arbeidstilsynet i Oslo til Klassekampen

Arbeidstilsynet har det siste drøye halvåret kontrollert 36 bedrifter med arbeidstakere fra Øst-Europa og funnet lovbrudd hos samtlige.

– Vi avdekker forhold som vi nesten ikke har vært borti før. Når vi går i dybden i sakene møter vi mafiaforhold, der ansatte blir tvunget med trusler og vold til å skrive under falske arbeidskontrakter, forteller Granerød.

Fra 1. september i fjor ble det ulovlig å lønne bygningsarbeidere i Oslofjord-området under minstelønna i byggoverenskomsten. Alle faglærte bygningsarbeidere skal ha minimum 126 kroner timen. Granerød forteller at entreprenører med arbeidere fra Øst-Europa ofte bruker tre ulike kontrakter:

  • På den første, som vises fram til norske myndigheter, står det at lønna er 126 kroner timen.
  • I den andre kontrakten, som vises fram til polske skattemyndigheter, er lønna oppgitt til 17 kroner timen. Slik slipper den polske arbeidstakeren unna med en skatteprosent på under 20.
  • I en tredje kontrakt, som holdes hemmelig for myndighetene, er den riktige lønna – på 50 — 60 kroner timen.

– Det dreier seg om å lure både norske og utenlandske myndigheter. På denne måten unndras store penger fra skattemyndighetene. Vi kan snakke om et nytt produkt innen svart økonomi, hevder Granerød.