• SAS-flygerne i de tre skandinaviske landene ønsker en sak i arbeidsretten mot SAS’ konsernledelse så snart som overhodet mulig, sier nestlederen i Norske SAS-flygeres Forening, Jens Lippestad, til NTB.

Konsernledelsen ønsker å si opp den felles skandinaviske lønns— og arbeidsavtalen fra 1. april, og flytte flygernes forhandlinger om slike avtaler over på det nasjonale plan – for Norges del i SAS Braathens. Dette ønsker ikke flygerne, som mener at nasjonale avtaler blant annet vil være i strid med prinsippet om likebehandling.

– Våre jurister mener at vi står sterkt i denne saken. De tre skandinaviske flygerforeningene innen SAS har likevel oversendt all dokumentasjon til våre respektive advokater. De skal vurdere materialet på nytt og komme med et svar så raskt som mulig, sier Lippestad til NTB.