følge norske bedriftsledere motiveres ledelsen og ansatte i liten grad av innovasjon og vekst.

I en representativ undersøkelse blant 2.000 bedriftsledere om ulike motivasjonsfaktorer og inspirasjonskilder som preger ledelse og ansatte i næringslivet, oppgis de tre viktigste faktorene å være det å ha et godt arbeidsmiljø (90 prosent helt enig), å yte service overfor kunder (89 prosent helt enig) og å sikre bedriftens arbeidsplasser (83 prosent helt enig).

De tre minst viktige faktorene er å være i en bedrift i mest mulig vekst (32 prosent helt enig), å være en innovasjonsbedrift (36 prosent helt enig) og å tjene mest mulig penger (36 prosent helt enig).

Problem — Lite fokus på innovasjon og vekst er et generelt problem i norsk næringsliv. En bedriftsleders hverdag vil preges av hva som motiverer ledelsen og de ansatte. Derfor er det viktig at ikke minst styrene i norske selskaper sørger for at ledelsen har et fokus på vekst for å sikre bedriftens utvikling og langsiktige overlevelse, sier divisjonsdirektør Ragnhild Solheim i Norges forskningsråd.

45 prosent av kvinnelige bedriftsledere er helt enig i at det er en viktig motivasjonsfaktor å være i en bedrift i mest mulig vekst, mens 29 prosent av de mannlige lederne mener det samme.

Personlig motivasjon Når det gjelder bedriftsledernes personlige motivasjonsfaktorer oppgis disse å være å skape en god arbeidsplass (84 prosent helt enig), dernest å oppnå egenutvikling ved å jobbe med stadig nye utfordringer (76 prosent helt enig). Å tjene mest mulig penger får laveste score (21 prosent helt enig), fulgt av å oppnå resultater som fremmer framtidig karriere (39 prosent helt enig).

— Mye tyder på at den stereotype beskrivelsen av bedriftslederen som mest opptatt av lønn, fallskjermer og egen karriere, passer dårlig på norske forhold. Såkalt «myke verdier» står langt mer sentralt. Likevel er det et tankekors at næringslivets ledere i så liten grad evner å tenke på innovasjon og vekst, sier Solheim.