Oppland Arbeiderblad (OA) er i A-pressen utpekt til å prøve ut et system for en mer effektiv produksjon av avissider. Pilotprosjektet "Ajour" er ifølge den grafiske klubben i OA tariffstridig og et brudd på hovedavtalen, samtidig som klubben mener bedriften har brutt informasjonsplikten og tilsidesatt forhandlingsretten.

Det grafiske personalet i OA har bedt sportsredaksjonen om å gå tilbake til den gamle arbeidsmåten, uten at bedriftsledelsen skal ha tatt hensyn til dette kravet. Ledelsen mener aksjonen er ulovlig.

Ifølge avisen ønsker aviseierne nå å ta opp igjen den omstridte filmsatsparagrafen, som eierne mener fører til dobbeltarbeid. Paragrafen ble prøvd rettslig i 1977, og den gang vant Norsk Grafisk Forbund frem med sitt syn. (NTB)