Antall arbeidsinnvandrere økte kraftig fra 2004 til 2008, men nå er trenden i ferd med å snu, skriver Aftenposten. I fjor kom bare 13.375 arbeidsinnvandrere til Norge, mot 19.807 i 2008 og 16.228 i 2009.

— Nedgangen har nok sammenheng med at finanskrisen førte til en nedgang i bygg- og anleggsbransjen, hvor mange utenlandske arbeidstakere jobbet. Jeg tror dette er i ferd med å snu nå i 2011, men det blir veldig spennende å se om nedgangen fortsetter, sier rente- og valutastrateg Bjørn Roger Wilhelmsen i First Securities til Aftenposten.

Han mener Norge på sikt kan få store problemer dersom reduksjonen i antall arbeidsinnvandrere fortsetter.

En arbeidsinnvandrer er definert som en person som har arbeid som grunnlag for oppholdet i Norge. Noen kommer i korte perioder, mens andre blir værende. I dag bor trolig nærmere 100.000 arbeidsinnvandrere i landet.

Antall arbeidsinnvandrere lå i 2004 på 2.587, i 2005 på 4.581, i 2006 på 8.678 og i 2007 på 16.361. (©NTB)