Arbeidsgruppens oppgave er å foreslå tiltak som kan heve statusen til vernepliktige soldater. Mer penger til vernepliktige, nyere utstyr og ølservering i brakkene er noen av tiltakene gruppen har foreslått.

Tiltakene vil koste en halv milliard i året, og derfor anbefaler gruppen at siviltjenesten blir avskaffet.

Siviltjenesten koster 230 millioner kroner i året, og er direkte ulønnsomt for samfunnet, mener arbeidsgruppen.

— De militært vernepliktige oppfatter at siviltjenesten er et regime som er etablert for dem som ikke vil gjennomføre militær verneplikt. Når de militært vernepliktige i fremtiden ser ut til å kunne bli færre, så spør vi oss om man bør bruke penger på noe som har et negativt utgangspunkt, ved at noen ikke vil. Vi bør heller bruke penger på dem som vil inn, sier oberstløytnant Jens Henrik Syversen til NRK.

Håkon Eikesdal, tillitsvalgt for sivilarbeiderne i Hordaland, mener tjenesten heller bør forbedres, fordi mange militærnektere gjør samfunnsnyttig arbeid.

— Mange er ute i skolene og driver med voldsforebyggende arbeid, og det er en viktig jobb. I det perspektivet kan siviltjenesten være veldig lønnsomt for samfunnet, mener Eikesdal.

(NTB)