Statsminister Jens Stoltenbergs (Ap) utspill blant annet om å pålegge arbeidsgiverne et større ansvar for finansieringen av langtidsfraværet, fører til reaksjoner.

– Arbeidsgiverne betaler i dag langt mer enn det statsministeren legger til grunn for å endre ordningen, sier administrerende direktør i Hovedorganisasjonen for handel og tjenester i Norge (HSH), Vibeke Hammer Madsen.

Hun mener at det er feil å fremstille det som om arbeidsgiverne slipper billig unna sykelønnsordningen med dagens regler.

– Koster enormt

– Sykefraværet koster enormt, både for staten og for arbeidsgiverne, sier Madsen.

Arbeidsgiverne betaler ikke for fraværet de første 16 sykedagene, men HSH-direktøren fremhever at de betaler store beløp gjennom personellkostnader samt for løsninger for å erstatte sykefraværet.

HSH har beregnet at arbeidsgivere i varehandelen hadde rundt 2,3 milliarder kroner i utgifter til lønn under sykdom i fjor. Dette er 42 prosent av sykelønnskostnadene i bransjen.

Jakt på de friske

Interesseorganisasjonen for små og mellomstore bedrifter frykter at arbeidsgiverne får for stort ansvar med å få ned sykefraværet. Resultatet kan bli at mindre bedrifter ikke tør ansette folk med en sykehistorie.

– Alle er enige om at sykefraværet er problematisk, men faren for at Stoltenberg og regjeringen tror at nøkkelen ligger hos arbeidsgiver, sier administrerende direktør i Bedriftsforbundet, Tom Bolstad, til NTB.

Han sier at det avgjørende for de små og mellomstore bedriftene er å få til en ordning som ikke bare har store bedrifter og offentlige institusjoner som utgangspunkt.