Bakgrunnen for loven er problemene som oppsto i den oljerelaterte verfts— og leverandørindustrien etter det kraftige fallet i oljeprisene i 1998.

Forutsetningen for at arbeidsgivere fritas fra plikten til å betale lønn til permitterte arbeidstakere etter de 52 ukene er at arbeidstakerne deltar i arbeidsmarkedsopplæring i regi av arbeidsmarkedsmyndighetene.

NTB