I dag har partiet bare en fast representant under 30 år. Åtte i varamannsgruppen er 30 år og yngre. I stedet er det Høyre og SV som fremstår som Stortingets ungdomspartier.

I dag teller Høyres stortingsgruppe åtte medlemmer under 30 år. I tillegg har partiet 12 vararepresentanter som er 30 år og yngre. SV kan også skryte av å ha forholdsvis unge stortingsrepresentanter. Fem av partiets 23 representanter er under 30 år. Men stortingsrepresentant Synnøve Konglevoll (29) fra Troms påstår at hun ikke er misunnelig på Høyre og SV fordi de har store ungdomsgrupper.

— Men jeg skulle selvsagt ønsket at vi hadde vært flere unge Ap-representanter. Det må være et mål i neste periode.

Konglevoll er den yngste i Arbeiderpartiets stortingsgruppe. Og siden hun fyller 30 om et par måneder, må hun allerede sies å være en moden ungdom.

— Et parti får ikke automatisk bedre ungdomsprofil av mange unge stortingsrepresentanter, forklarer Tromsø-jenten som var student før hun ble valgt inn på Stortinget for snart fem år siden. Konglevoll mener det hjelper lite å ha enn stor ungdomsgruppe på Stortinget om den ikke får utrettet noe.

Fører ikke ungdomspolitikk

— Jeg kan ikke se at Høyre har noen ungdomspolitikk Det første partiet gjorde denne perioden var å kutte 280 millioner kroner i studiefinansieringen. Dessuten har de kuttet på bevilgningen til Husbanken slik at det ikke er noe igjen til ungdomsboliger.

Konglevoll sitter allerede i sin andre periode på Løvebakken.

— Internt i gruppen har det aldri vært noe problem at jeg er ung. Men det hender at jeg har følt at grupper utenfor Stortinget har vært skeptiske til alderen i møte med meg. De hadde nok håper å treffe en lite «tyngre» representant, sier hun og ler.

— Synes du at du har et spesielt ansvar for å være talskvinne for partiet ungdomsvelgere?

— Ja, det gjør jeg. Og jeg føler et spesielt ansvar for å bidra til at Arbeiderpartiet får en bedre miljøprofil. Det har jeg gode muligheter for som medlem av miljøkomiteen, sier hun. Og hun er overbevist om at miljøsaken er viktig for å vinne ungdommen tilbake. Det gjelder bare at budskapet blir spissformulert godt nok.

— Hva er den største svakheten?

— Jeg tror det er stor fare for at vi blir oppfattet som om vi fører en «litt for meg og litt for deg»-politikk. Høyre har skattepolitikk. SV har skolepolitikk. Miljøpolitikk må være Arbeiderpartiets flaggsak.