Sentralstyret vil mandag komme med forslag om bevilgninger for å ruste opp landets mange nedslitte skolebygg. Pengene skal tas fra oljefondet.Ifølge Adresseavisen er det snakk om 15 milliarder kroner i øremerkede midler. Skolebyggpakken blir en av partiets kampsaker fram mot stortingsvalget 10. september. Ikke troverdig Både Sosialistisk Venstrepartis nestleder Øystein Djupedal og Høyres finanspolitiske talsmann Per-Kristian Foss, mener at det er lite troverdig når Ap lover penger til skoleoppussing, særlig fordi det ikke lå inne slike penger da forslaget til kommuneøkonomi ble behandlet rett før Stortinget gikk fra hverandre i juni.-Se på hva de har gjort og gjør, ikke på hva de sier, er rådet fra Djupedal til velgerne.Han viser til at SV i juni la fram et forslag om 10 milliarder kroner fordelt over fire år til skoleoppussing, men at Ap den gangen karakteriserte forslaget som økonomisk uansvarlig. Ingen av de andre partiene stemte for forslaget.-Det kan ikke være slik at det som var totalt uansvarlig i juni blir ansvarlig i august fordi det er valg i september. De siste fire årene har ikke vært noen god periode for norsk skole. Det er blitt investert lite mens behovet for investeringer har vært stort. Ap har ikke prioritert skolen, sier Djupedal til NTB. Pengene på bordet Leder Helga Hjetland i Norsk Lærerlag er fornøyd med løfter om mer penger til skolen, men nekter å tro på løfter før pengene materialiserer seg i form av budsjettvedtak. Hun legger til at penger til skolen er velkommen, enten de kommer på den ene eller andre måten.-I alle fall er det viktig at pengene ikke fordeles over for eksempel ti år. Behovet er akutt, sier hun til NTB.Hjetland sier at vedlikeholdet av norske skoler har vært forsømt i mange år, og at skolene trenger pengene straks.Sammen med Barneombudet og Norges Astma— og allergiforbund utarbeidet Lærerlaget i 1998 en rapport som viste at det var behov for 15 milliarder kroner for å rette opp inneklimaet i norske skoler. I tillegg kommer behovet for ytre vedlikehold. Ikke øremerking Per-Kristian Foss sier at Høyre er skeptisk til å gi kommunene øremerkede midler til skoleoppussing. Han mener det er urettferdig at kommuner som har holdt skolene i god stand ikke skal få fem øre, mens kommuner som har slurvet blir belønnet med penger fra staten.Foss sier det er mer rettferdig å øke rammeoverføringene til kommunene, slik at de selv kan prioritere hvordan pengene skal brukes.Venstres utdanningspolitiske talsmann Odd Einar Dørum mener at Ap snubler i egne bein. Han trekker fram betydningen av Venstres forslag om økt arbeidsinnvandring.-Det mangler i dag ledige hender i byggebransjen, og uten flere i arbeid vil vi oppleve at prisene bare presses opp, og at vi får lite igjen for satsingen, sier Dørum.