De 14 fylkeslederne som NTB fikk kontakt med tirsdag mener det var klokt av statsminister Jens Stoltenberg ikke å gå av valgnatta, til tross for det elendige valgresultatet. Fylkeslederne mener det er vanskelig å peke på en hovedårsak til partiets store tilbakegang, men ingen av de 14 fylkeslederne mener at partiledelsen bør skiftes ut som følge av det dårlige valgresultatet.

Klar beskjed

De fleste fylkeslederne tror at det vil komme et borgerlig alternativ som har tilstrekkelig parlamentarisk grunnlag i Stortinget, men de mener likevel at Stoltenberg bør bli sittende til dette alternativet er på plass.

— Det er ingen tvil om at Ap har fått klar beskjed fra velgerne om at de ønsker et regjeringsskifte. Men det er likevel opp til Høyre og KrF å komme med et regjeringsalternativ, sier fylkesleder Tore Nordtun i Rogaland.

Han sier den sittende Ap-regjeringen må være forsiktig med å gi inntrykk av at den klamrer seg til makten.

— Jeg anser mulighetene for at Ap blir sittende som svært små, men det kan bli mulig dersom de borgerlige ikke kommer til enighet, sier fylkesleder Nina Mjøberg i Buskerud Ap til NTB.

Reformene fenget ikke

Flere av fylkeslederne peker på at Aps mange grep og reformer for å fornye offentlig sektor ikke har skaffet partiet nye velgere.

— Jeg tror det har vært vanskelig å skape entusiasme blant velgerne omkring arbeidet med å fornye offentlig sektor, selv om dette er et viktig tema, sier Tom Rune Thorvaldsen, fylkesleder i Vest-Agder.

Som en annen årsak til partiets dårlige valgresultat peker flere på at partiet ikke har greid å formidle at Ap er et parti som vil sikre velferden for de svakeste. De mener SV har greid dette bedre og at mange velgere derfor har gått til dette partiet. Ap har rett og slett hatt for dårlig kommunikasjon med velgerne og må nå få tilbake nerven og saften i sitt politiske budskap, mener flere.

— Både høyre- og venstresiden har flagget enkeltsaker. Det er vanskelig når man skal ta vare på helheten, sier fylkesleder Torstein Rudihagen i Oppland Ap til NTB.

Syndebukker

Fylkeslederne vil ikke høre snakk om at partiledelsen skal få skylden for det dårlige valget. De mener hele partiet nå må sette seg ned og gå nøye gjennom innholdet i Aps politikk og måten den blir formidlet på. Et spørsmål om lederskifte hører ikke hjemme før eventuelt på landsmøte neste høst, mener de.

— Det vil være skivebom å peke ut syndebukker. Det vil bare være å gjøre partiet en stor bjørnetjeneste. Det dårlige valgresultatet er et kollektivt ansvar som hele partiet må stå ansvarlig for, sier Odd Eriksen i Nordland Ap.

Flere fylkesledere mener at statsminister Jens Stoltenberg har gjort en glimrende jobb under valgkampen. De sier imidlertid at de dårlige meningsmålingene hadde forberedt dem på at det ville kunne gå mot et dårlig valg. Fylkesleder Ulf Tore Isaksen i Finnmark er likevel overrasket. Han mener Stoltenberg gjorde en god valgkampinnspurt og han hadde håpet at dette ville snu den negative trenden for partiet.