I Oslo var avisene svært opptatt av kortere arbeidstid. Dagsavisen varsler sekstimersdag for overarbeidede stortingspolitikere, mens Aftenposten var mer opptatt av småbarnsforeldres labre kår: seks timers arbeidsdag mot å jobbe søndag. Vårt Land kan fortelle at Norges Røde Kors krever innført skisertifikat, og Klassekampen slår sammen de konkurrerende nyhetsmagasinene Ny Tid og ferske Memo.

Ute i distriktene sto strømpriser og bompengeavgifter sentralt.

I Salten regnet Vegdirektoratet 800 millioner kroner feil på et stort veiprosjekt. Men det må betales – av bilistene, selvsagt.

Haugesunds Avis legger en bomring rundt byen på is. I stedet går politikerne inn for å kreve en ekstra inntektsskatt av alle for å bedre veinettet.

Adresseavisen er opptatt av den varslede strømkrisa i Midt-Norge. En revolusjonerende Sintef-oppfinnelse «avlyser strømkrisen». Innretningen skal testes ut på leserne, må vite.

Stavanger Aftenblad kan by på kollektiv vinsmaking foran Norges Bank-bygget klokken 12. Konkurrenten Rogalands Avis kan fortelle at kommunen vil gi bort all brustein i byen.