Statsminister Jens Stoltenberg føler både ære og ydmykhet over å få åpne Svalbard globale frøhvelv, som skal være et sikkerhetsnett for verdens biologiske mangfold.

At hele verden velger å lagre frøene i et fjell på Svalbard er ifølge Stoltenberg en viktig tillitserklæring til Norge. På Svalbard får vi nå den viktigste banken i verden.

Fantastiske skatter

– Vi tar vare på menneskehetens viktigste skatter. Her legger vi inn frø og et biologisk mangfold som skal sikre oss matvaresikkerhet selv om vi opplever krig, forurensning, naturkatastrofer og global oppvarming, sa Stoltenberg.

Sammen med fredsprisvinner Wangari Maathai plasserte han det første den første boksen med frøprøver i hvelvet som er bygd for evigheten utenfor Longyearbyen. Boksen inneholdt risfrø fra 104 ulike land.

— En Noahs ark

Wangari Maathai berømmet opprettelsen av det globale frølageret som en «unik og visjonær» hendelse som vil få stor betydning for en rekke land.

– Det er også et fredsaspekt ved å lagre verdens frø på et sikkert sted, sier fredsprisvinneren.

Jens Stoltenberg karakteriserte hvelvet som verdens forsikringspolise.

– Dette er en Noahs Ark som sikrer det biologiske mangfoldet, sa Stoltenberg under den høytidelige åpningsseremonien.

Viktig symbol

EU-kommisjonens president José Manuel Barroso ville gå enda lenge tilbake i tid da han ga sin karakteristikk av frøhvelvet.

– Dette er en frossen Edens Hage. Her har vi alle frøene som gjør livet mulig på jorden. Dette frøhvelvet er et viktig symbol, at vi her kan bevare alle bevisene for verdens biodiversitet for framtidens generasjoner, sier Barroso.

Barroso framholder at det globale frøhvelvet først og fremst er viktig for utviklingslandene. Det er disse landene som har størst sjanse for å kunne trenge assistanse fra anlegget på Svalbard.

VIKTIG: EU-kommisjonens president José Manuel Barroso, Wangari Maathai (t.v.) og Jens Stoltenberg understreker alle at det globale frøhvelvet er et viktig skritt for å ta vare på verdens biodiversitet. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX
FRISKT VÆR: Det blåste til tider godt da Svalbard globalefrøbank ble åpnet tirsdag. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX
FØRSTE INNSKUDD: Fredsprisvinner Wangari Maathai og statsminister Jens Stoltenberg gjorde det første innskuddet i frøbanken under den offisielle åpningen av Svalbard Globale Frøhvelv tirsdag formiddag. FOTO: HÅKON MOSVOLD LARSEN, SCANPIX