Åtte forskningsinstitutter og Universitetet i Oslo har flyttet sammen i ett nytt bygg der over 540 forskere deltar i samarbeidet.

Som seg hør og bør for et nytt miljøforskningsbygg er det utformet for bare å bruke 120 kilowattimer strøm per kvadratmeter i året. Det er halvparten av det norske kontorbygg vanligvis bruker.

Ifølge CIENS er alle materialer i bygget vurdert ut fra sine miljøegenskaper, og det er lagt vekt på å velge miljøvennlige materialer uten helse— og miljøskadelige stoffer.

Bendiksby, Terje