Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen la fredag ned grunnsteinen for Haukeland House på Zanzibar. Bygget skal huse leger og sykepleiere som sendes ut fra Helse Bergen for å jobbe på barneklinikken på Zanzibar for en kortere periode. Haukeland samarbeider med sykehuset på Zanzibar om blant annet pediatri, nyfødtmedisin og infeksjonsmedisin.

Seansen var en del av statsrådens ukelange besøk i Tanzania og Zanzibar. Zanzibars president, Ali Mohamed Shein, var også til stede.

— Presidenten vektla sterkt hvor viktig samarbeidet med Norge er. Han er selv lege og svært takknemlig for den kompetanseoverføringen som skjer gjennom samarbeidet med Haukeland, sier Strøm-Erichsen.

Hiv og AIDS

Avdelingsleder Jon Wigum Dahl ved Haukelands internasjonale avdeling sier at utvekslingen er viktig for bergenssykehuset.

— Våre folk får mengdetrening her som de ikke får hjemme. De utfører også vanskeligere ting på Zanzibar, blant annet fordi det er et helt annet sykdomsbilde. Norge blir mer internasjonalt, og vi trenger kompetanse både på hiv/AIDS og tuberkulose, sier Dahl.

I fjor var første år Helse Bergen bevilget egne midler til samarbeidet i Afrika. Tidligere har alt vært finansiert gjennom bistandsmidler. Det betyr blant annet at sykepleiere som reiser ned kan få full lønn under oppholdet.

Det nye Haukeland House har ni leiligheter som skal brukes av norsk personale under oppholdet. Sykepleiere og leger kan være der inntil ett år. Overleger oppfordres også til å bruke sin overlegepermisjon i Afrika.

Redder liv

Jon Wigum Dahl forteller at barnedødeligheten på sykehuset i Zanzibar har gått merkbart ned etter at samarbeidet med Haukeland begynte. Årsaken er blant annet oksygenmaskiner og gjenopplivingsutstyr.

— De redder liv hver eneste dag, sier Dahl.

— Hva får dere igjen for det?

— I tillegg til at vi får trene oss på ting som er sjeldne hjemme, får vi også en annen virkelighetsoppfatning. Vi klager ofte over hvor ille vi har det i Norge, men når du har vært her nede, skjønner du hvor godt vi har det, sier han.

Han får støtte av helseminister Strøm-Erichsen:

— Dette gir perspektiver på vår egen situasjon og en forståelse av hvor privilegerte vi er, sier hun.