Etter at saken ble kjent torsdag åpnet Stiftelsestilsynet tilsynssak.

Thommessen må som styreleder i minnefondet svare på tre spørsmål. Det gjelder om han har lånt penger fra fondet, om fondet har sendt oppdaterte vedtekter til Stiftelsestilsynet og om gaven til Thommessens nettsted var innenfor rammene av vedtektene.

– Vi har aldri tidligere gått inn i en slik sak, så vi ønsker å gå sakte fram. Dette vil skape presedens, sier lederen av tilsynsrådet, Rune Timberlid til Aftenposten.no.

Dersom det viser seg at Thommessen virkelig har lånt penger, vil han mest sannsynlig ha brutt stiftelsesloven.

– Hva som vil bli konsekvensen dersom loven er brutt, er det for tidlig å si noe om. Men vi har etter loven adgang til å avsette styremedlemmer, sier Timberlid.

– Risikerer tiltale

Interne e-poster fra styret avslører lånet Venstre-nestlederen har tatt fra minnefondet.

Førstestatsadvokat Gunnar Holm Ringen i Økokrim sier til Nettavisen at Thommessens private lån kan være ulovlig og at han derfor risikerer tiltale for underslag. Holm Ringen understreker at han uttaler seg på generelt grunnlag.

– Hvis man har tilgang til midler som ikke er ens egne, gir eieren instrukser for hvordan disse skal brukes. Bruker man midlene til annet formål, kan det være underslag, sier Holm Ringen.

Husker ikke telefonmøte

Thommessen sa i VG torsdag at lånet var behandlet og avklart med styremedlemmer i et telefonstyremøte før han tok ut pengene, men ingen av de styremedlemmene VG Nett var i kontakt med torsdag kveld kjenner til et slikt møte.

En av styremedlemmene, Shazad Rana, sier hun var i India da pengene ble tatt ut og at hun ikke har kjennskap til noe telefonmøte. Heller ikke styremedlem Kieu Tran husker noe telefonmøte.

Ifølge informasjonssjef Rune Timberlid i Lotteri— og stiftelsesstyret står ikke minnefondet oppført med styremedlemmer verken i Stiftelsesregisteret eller i Brønnøysundregistrene.

– Ingen partisak

Venstres leder Lars Sponheim vil ikke kommentere saken.

– Dette er noe som ligger utenfor Venstre, så det får Thommessen svare på selv, sier partilederen til Nettavisen.

Sponheim mener Thommessen har et behov for å rydde opp etter seg.

Brukt til restskatt

– Jeg husket ikke at jeg hadde lånt penger til å betale restskatt. Først i dag gikk jeg gjennom saken, papirene og styrekorrespondansen. Vi kom til i kveld, at det faktisk ble ytt et reelt lån. Dette ber jeg om å bli trodd på, sier Thommessen til VG.

Venstremannen innrømmer at 37.000 kroner ble tatt opp i lån fordi han ikke klarte å betale restskatt. Resten av pengene, rundt 36.000 kroner, forklarer Thommessen at han på grunn av tastetrykk i nettbanken sin har betalt private regninger med minnefondets konto. Fra før er det kjent at minnefondet har støttet Olaf Thommessens nettsted med 90.000 kroner.

– Jeg ble friskmeldt for hjerneblødning i september i fjor, og i hele året før har min tilværelse dreid seg om å klare å komme tilbake til hverdagen, være far og familiære omstendigheter som nå bør være kjent. I den sammenhengen har jeg også mistet litt oversikt. Det står jeg inne for som menneske, sier Thommessen til VG.

TOK FRA FOND: Olaf Thommessen.
Jan M. Lillebø