Komiteen er ikke fornøyd med svarene som ble oversendt Stortinget fra barne— og familieminister Manuela Ramin-Osmundsen (Ap) onsdag kveld. Det er stadig uklare punkter både når det gjelder statsrådens habilitet og framgangsmåten ved ansettelsen.

Kontrollkomiteen behandlet saken på et hastig sammenkalt møte torsdag, der Høyres Per-Kristian Foss ble valgt til saksordfører. Første skritt i den videre prosessen blir en ny brevrunde, som eventuelt følges opp med høringer.

Foss vil ikke gi seg i kast med noen definisjon av «venner» kontra «bekjente», men påpeker at det hele tiden kommer for dagen møter, selskaper eller arrangementer der både Ramin-Osmundsen og barneombud Ida Hjort Kraby har vært til stede.

Vennskap – Det å ha omgang i 20 år er ganske langvarig. Jeg tror nok jeg vil kalle det vennskap, sier Foss.

Øystein Djupedal (SV), som fungerer som komitéleder i Lodve Solholms sykdomsfravær, understreker at det ikke er trukket noen konklusjoner, og at det å åpne sak ikke innebærer annet enn at komiteen i første omgang ønsker ytterligere opplysninger.

– Barne- og familieminister Manuela Ramin-Osmundsen vil få en ny anledning til å svare, sier Djupedal. Foss understreker også at komiteens befatning med saken ikke er noen forhåndsdømming.

– Ordningen med høringer er åpen og langt fra inkvisitorisk. Det er tvert imot slik at svært mange statsråder kommer godt ut av høringer, sier han.

Flere uker Brevet med krav om nye svar og oppklaringer vil gå fra komiteen onsdag til uken. Statsråden vil så få noen dager på seg til å svare, før det blir ny komitébehandling og eventuelt innkalling til høring.

Dette betyr at saken om Ramin-Osmundsens habilitet og ansettelse av nytt barneombud vil versere i mediene i minst tre uker til.

Djupedal sier på regjeringspartienes vegne at han kunne klart seg med en ny brevrunde, men at han ikke motsetter seg ønsket om å åpne sak. Det er nok at tre av komiteens medlemmer vil å gå til et slikt skritt, og i dette tilfellet er representantene fra Høyre, Frp og KrF innstilt på å gå lenger enn brevskriving.

Djupedal sier saken har vært håndtert «forferdelig klønete» fra statsrådens side, men han mener likevel at habilitetsspørsmålet er avklart i og med «frikjennelsen» fra Justisdepartementets lovavdeling. Han synes de gjenværende uklarhetene er knyttet til selve søkerprosessen.

Stadig nye møter Foss derimot mener at det i tillegg må komme klarere fram hva slags omgangsform de to hadde og hvor hyppig de møttes. Han synes ikke det er tilfredsstillende å lese i VG om enda et nytt møte, dagen etter at «alle» opplysninger angivelig ble gitt fra Ramin-Osmundsen til Stortinget.

Carl I. Hagen vil ha innsyn i hva slags opplysninger embetsverket var blitt gitt, da statsråden ble kjent habil av sine egne.

– Hun skal få nye muligheter til å huske, sier saksordfører Foss.

KrFs Ola T. Lånke mener saken dreier seg om politisk tillit, mer enn juridisk habilitet.

– Det er problematisk å ha en statsråd med så dårlig hukommelse. Dette handler ikke om glemsel. Jeg tror hun har skjønt at forhold var delikat og derfor ville si minst mulig, sier Lånke.

SCANPIX
Bjelland, Håvard