Kostbare antiterrortiltak tvinger trolig regjeringen til å fravike Sem-erklæringens løfte om fullfinansiering av den strukturen Stortinget vedtok i fjor sommer.

Forsvarsministeren innrømmer at hun selv unngår å bruke formuleringene fra Sem-erklæringen, men lover fortsatt balanse mellom struktur og finansiering. Men hun vil ikke forplikte seg til å legge 4 milliarder kroner ekstra på bordet, slik Forsvaret ber om for å drive den nye strukturen.

— Vi kan måtte foreta noen tilleggsjusteringer av den vedtatte strukturen, sier Krohn Devold.

Hun vil ikke avsløre noen detaljer, verken om mulige nye kutt eller hvilken tilleggsbevilgning hun vil foreslå når proposisjonen om finansieringen legges frem for Stortinget 15. mars. (NTB)

KUTTER: Kristin Krohn Devold er klar til å kutte mer.
FOTO: SCANPIX