Likestilt verneplikt for begge kjønn vil være mulig å innføre i neste stortingsperiode dersom det er bredt flertall for et slikt forslag, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap.) til NRK.

– Når det gjelder loven om verneplikt, så er det vel ingen i dag som kan tenke seg at man ville innført en lov som gjaldt halvparten av befolkningen. I et likestilt samfunn ville man innført en lov som gjaldt for alle, sier forsvarsministeren.

Alminnelig verneplikt for menn er fastslått i Norges grunnlovs paragraf 109. Verneplikten inntrer ved fylte 19 år og varer ut det året man fyller 44.

Fra 1985 ble det innført frivillig førstegangstjeneste for kvinner.

Allmenn verneplikt for kvinner kan bli en realitet allerede i neste stortingsperiode, sier forsvarsminister Anne-Grethe Strøm-Erichsen (Ap.).
Bjelland, Håvard