Utlendinger har i dag lov til å drive sportsfiske med stang, men det er forbudt med all annen jakt og fiske i norsk farvann. Derfor må det en lovendring til.

Fiskeridepartementet og fiskeriminister Svein Ludvigsen håper jakt på kystsel vil sørge for å styrke turistnæringen langs hele kysten. Men det vil ikke være fritt frem for enhver turist å lade geværene og fyre løs på alt som minner om sel.

Vanskelig jakt

Jakt på kystsel er vanskelig og departementet mener derfor utledninger kun kan delta i jakten gjennom organiserte tilbud og under veiledning «fra en person som har særskilt erfaring fra jakt på kystsel.» Denne personen kan for eksempel være registrert som seljeger og det kan bli aktuelt å påby at en slik guide må være med under jakten.

Avdelingsdirektør Halvard P. Johansen i Fiskeridepartementet opplyser at en høringsrunde for lovforslaget nylig er avsluttet og at høringsinstansene er positive til forslaget.

— Vi ønsker å gjøre det mulig for turister å delta i jakt på kystsel, på samme måte som turister kan delta i jakt på storvilt, sier Johansen.

Det er ikke bare for å styrke turistnæringen, regjeringen ønsker mer jakt på kystsel. Det er opplest og vedtatt at selen spiser enorme mengder fisk. Og det er ikke bare norske myndigheter som mener at selbestanden må holdes nede.

Kystsel en ressurs

— Det er økende forståelse, både nasjonalt og internasjonalt, for at en aktiv sjøpattedyrforvaltning er en nødvendig del av en helhetlig forvaltning av de marine ressursene, mener Fiskeridepartementet. De er også opptatt av at de jaktkvotene det åpnes for, blir utnyttet til fulle.

Kystsel er en ressurs som tradisjonelt ikke er utnyttet kommersielt i Norge.

De senere årene har det vært rene selinvasjonen i en del fjorder, og mange steder er fiskerne dypt bekymret fordi den spiser så store mengder fisk. For å hindre ubalanse i økosystemene langs kysten, er det derfor viktig at kystselen også beskattes og reguleres.