— Regionalt nivå må med i kommunereformen. Vi trenger et nivå mellom kommune og stat for å sikre en maktfordeling mellom landsdelene og staten, sier Geir Toskedal, kommunepolitisk talsperson i KrF.

Han reagerer på at fylkeskommunens fremtid ikke er tilstrekkelig omtalt i kommunereformen som ble lagt fram i dag. Nå krever KrF sammen med Venstre at regjeringspartiene diskuterer større regionen parallelt med arbeidet med kommunesammenslåing.

— Det er flertall i Stortinget for å beholde et regionalt nivå. Det er imot Stortingets vilje å legge det ned, sier Toskedal.

Fremmet sak i Stortinget

Han viser til at ekspertutvalget som skal se på kommunenes oppgaver, bør få utvidet sitt mandat til også å ta for seg en reform for fylkeskommunene og det regionale nivå.

— Da blir det en helhetlig demokratireform.

— Vi ønsker ikke å forpurre prosessen med kommunesammenslåing, derfor foreslår vi å slå to fluer i en smekk. Regionenes oppgaver må avklares samtidig med kommunenes oppgaver, slik at vi kan se helheten i kommunereformen, sier Toskedal.

Han får støtte av Venstre. De fremmet tidligere i år et representantforslag om utvikling av et nytt folkevalgt regionnivå til erstatning for fylkeskommunen. Spørsmålet vil bli behandlet i Stortinget i juni.

— Det er flertall på Stortinget for å beholde det andre nivået. Vi ønsker å gjøre det regionale nivået robust nok til å ta imot større oppgaver, sier Andre Skjelstad, som er Venstres representant i kommunal- og forvaltningskomiteen.

Ap har snudd

Sist sammenslåing av fylker var oppe til diskusjon, den såkalte regionreformen, ble den stoppet av Arbeiderpartiet. Det skjedde i 2007. Nå har Arbeiderpartiet snudd, får Bergens Tidende opplyst.

— Ap er på det sporet nå. De skal ha all honnør for det, sier Andre Skjelstad (V).

— Hvilke respons får dere når dere diskuterer større reformer med regjeringspartiene?

— De har skjønt at de ikke har flertall for fylkeskommunen. Da må de være med på dette etter hvert.

Leder for kommunalkomiteen på Stortinget, Helge Andre Njåstad, er ikke avvisende till ønskene fra KrF og Venstre.

— Det får vi vurdere nærmere. Primært ønsker vi to nivå. Men så lenge det ikke er flertal for det, er det bedre med færre regioner enn 19 fylkeskommuner. Ingenting må hindre prosessen på primærkommunene.

Mange modeller

Sist diskusjonen om regioner preget den politiske debatten ble det snakket om et stort vestlandsfylke som inkluderte Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre. KrFs Geir Arne Toskedal ønsker ikke å ta denne diskusjonen nå.

— Det er mange mulige modeller for regioner. Men hvordan de skal se ut nå er det for tidlig å si noe om. Derimot vil det være for dumt å bare si at en skal flikke på fylkeskommunegrensene, sier Toskedal.