Kommunalminister Erna Solberg opplyste tirsdag på en UDI-konferanse i Oslo at forslag til regler rundt liberaliseringen av arbeidsinnvandringen i disse dager blir sendt ut på høring.

Stortinget skal gi sitt syn før regelverket blir endret, sa hun.

Ansette folk som er her

— Det skal stilles strengere krav til arbeidsgiverne slik at det blir vanskeligere å ansette en arbeidstaker fra utlandet enn å ansette en som allerede er i landet, sa kommunalministeren.

Hun understreket at lønns- og arbeidsregelverk ikke må undergraves. Samtidig er regjeringen opptatt av å få et regelverk som er akseptabelt for næringslivet.

Regjeringen vil også foreslå utvidelse av ordningen med russiske fiskeriarbeidere som ansettes på ett års kontrakt, kanskje til en ordning med to års jobbing og ett år tilbake i hjemlandet. For denne gruppen bør det ikke være grunnlag for familiegjenforening, ifølge Solberg.

(NTB)

ERNA SOLBERG.