• Det er så viktig å øke kvinneandelen i Forsvaret, at vi kanskje må ta sterke virkemidler i bruk. Kvotering kan bli nødvendig.

Forsvarsminister Anne-Grete Strøm-Erichsen sier dette til Bergens Tidende. Kommentaren gjelder reportasjen BT hadde i går om den lave kvinneandelen i Forsvaret.

— Forsvaret trenger kvinner, sier Strøm-Erichsen. - For å øke kvinneandelen fra dagens 7 prosent, har vi to hovedoppgaver: Vi må få flere kvinner rekruttert inn. Og vi må sørge for å legge til rette for at kvinner blir værende i Forsvaret, sier hun.

— Neste år blir alle kvinner i aktuell alder innkalt til sesjon. Sesjonsdagen blir frivillig. Da vil kvinnene bli orientert om de interessante og spennende yrkes- og utdanningstilbudet Forsvaret kan tilby. Vi håper at dette føre til at flere kvinner vil bli inspirert til å velge Forsvaret som arbeidsplass, sier forsvarsministeren.

- Ønskelig med 20 prosent

  • Stortinget har vedtatt at kvinneandelen i Forsvaret skal økes fra dagens 7 prosent til 15 innen utgangen av 2008. Jeg tror det er en litt for lite ambisiøs målsetting. En kvinneandel på minst 20 og kvinner på alle nivåer er ønskelig for at Forsvaret skal komme på linje med samfunnet for øvrig når det gjelder likestilling og likeverd. Først når vi har nådd en slik kvinneandel, vil kulturen i Forsvaret for alvor bli endret, sier hun.

— Forsvaret trenger kvinner for Forsvarets skyld. I utgangspunktet må Forsvaret avspeile samfunnet. Økt kvinneandel vil gi et bedre Forsvar. Kvinner er viktig å ha med i mange typer militære oppdrag. Vi skal verge vårt eget land og delta i operasjoner i utlandet. I fredsoperasjoner settes det krav til mellommenneskelig egenskaper. Vi vet av erfaring at kvinner i uniform yter et viktig bidrag i slike operasjoner, sier Strøm-Erichsen.

- Vanskelig for kvinner

— Hva må gjøres for å få flere kvinner til å bli værende i Forsvaret?

— Først må vi vurdere om vi er flinke nok til å imøtekomme de utfordringene kvinner i uniform opplever. Flere virkemidler må settes inn. I samfunnet er det aksept for at man bruker moderat kvotering for å øke kvinneandeler. Kanskje må vi bruke enda sterkere virkemidler. Kvotering kan bli aktuelt, sier hun.

— Å tilpasse en karriere i Forsvaret er vanskelig for menn i en familiesituasjon. Men det er enda vanskelige for kvinner med familie å jobbe i Forsvaret. Det er viktig å legge til rette for kvinner og å praktisere en fleksibel personalpolitikk. Vi må være målrettet i arbeidet med å få flere kvinner opp på karrierestigen. De vil være viktige rollemodeller som kan inspirere andre kvinner, sier Anne-Grete Strøm-Erichsen.

FAKSIMILE: Bergens Tidende fredag 3. februar.