Partene har blitt enige om et prøveprosjekt der skillet mellom skolen og den frivillige skolefritidsordningen blir fjernet. Prosjektet kan komme i gang allerede til høsten.

— Dermed kan seksåringene få en obligatorisk skoledag som er mye lengre enn det dagens førsteklassinger har, sier Giske til NRK.

— Dette kan være starten på heldagsskolen som flere politikere nå har lansert, sier Norsk Lærerlags leder Helga Hjetland.

Statsministeren har tidligere tatt til orde for at de litt større barna skal få tilbud om lengre skoledag. Tiltakene det nå er snakk om gjelder imidlertid elevene i første til fjerde klasse. Giske håper at så mange skoler som mulig kan delta i prøveprosjektet.

— Vårt mål er at alle elever skal ha et godt tilbud hele dagen, sier Giske.

(NTB)