Hvalfangerne jubler.

På en pressekonferanse i ettermiddag vil regjeringen kunngjøre detaljene rundt hevingen av det selvpålagte forbudet mot eksport av hvalprodukter. Det som nå er klart, er at det blir eksport i årets fangstsesong. Etter det Norges Småkvalfangerlag har grunn til å tro, vil det gå et par måneder før alt er klart til å sende kjøtt og spekk ut av landet.

Nestleder Bjørn-Hugo Bendiksen i Norges Småkvalfangerlag sier til NTB at det er en gledens dag.

Norge kan eksportere vågehvalprodukter til tre land uten å komme i konflikt med internasjonale forpliktelser i CITES (organisasjon for kontroll av handel med truede arter). Det er Japan, Island og Peru. Bare disse landene (og Norge) har reservert seg mot oppføring av vågehval på liste over truede dyrearter.

NTB