For 32 år siden vedtok Ap å legge eksamen til etter 17. mai. Fra og med 2013 kan russen trolig pugge først og feste etterpå.

Målet med vedtaket i 1979 var å dempe russefeiringen, Mange har hevdet at forsøket har feilet.

Kunnskapsdepartementet foreslår nå å endre opplæringsloven slik at skoleåret for elever i 3. klasse på studieforberende program blir delt i en periode med ordinær opplæring og en eksamensperiode. Forslaget vil tre i kraft fra 1. august 2012, og dermed ikke favne neste års russ.

Et av de viktigste spørsmålene som knyttes opp mot endringen er spørsmålet om russefeiringen går utover elevenes faglige prestasjoner i så stor grad at eksamen må flyttes.

— Arbeiderpartiet har ikke konkludert i spørsmålet, men vi er i utgangspunktet positiv til flytting av skriftlig eksamen til før 17. mai. En forutsetning for vårt ja er imidlertid at man kommer frem til en løsning der alle elever i 3. klasse sikres det antall undervisningstimer de har lovmessig krav på, sier Marianne Aasen (Ap), leder i Stortingets undervisningskomité.

Hvis Ap sier ja til eksamen før 17. mai, bli det trolig flertall for forslaget i Stortinget. Aasen håper alle høringsinstanser bruker anledningen til å komme med konstruktive innspill.

Forslag

Kunnskapsdepartementet foreslår nå å endre opplæringsloven slik at skoleåret for elever i 3. klasse på studieforberende program blir delt i en periode med ordinær opplæring og en eksamensperiode. Forslaget vil tre i kraft fra 1. august 2012, og dermed ikke favne neste års russ.

Et av de viktigste spørsmålene som knyttes opp mot endringen er spørsmålet om russefeiringen går utover elevenes faglige prestasjoner i så stor grad at eksamen må flyttes.

— Arbeiderpartiet har ikke konkludert i spørsmålet, men vi er i utgangspunktet positiv til flytting av skriftlig eksamen til før 17. mai. En forutsetning for vårt ja er imidlertid at man kommer frem til en løsning der alle elever i 3. klasse sikres det antall undervisningstimer de har lovmessig krav på, sier Marianne Aasen (Ap), leder i Stortingets undervisningskomité.

Hvis Ap sier ja til eksamen før 17. mai, bli det trolig flertall for forslaget i Stortinget. Aasen håper alle høringsinstanser bruker anledningen til å komme med konstruktive innspill.

- Kjempebra

I april i år svarte 52 prosent av de spurte i en landsomfattende Aftenposten-undersøkelse at avsluttende eksamen i videregående skole bør flyttes frem, slik at elevene er ferdig med eksamen før russefeiringen starter. Undersøkelsen skapte heftig debatt, og aksjonsgruppen "Eksamen før russ" ble etablert.

Elevene på Stabekk videregående skole i Bærum, er stort sett veldige glade for nyheten. I alle fall 2. klassingen Henrik Klokk (17). Han er russ i 2013 og vil være blant de første som eventuelt tar del i nytt eksamenstidspunkt.

— Jeg synes det er kjempebra. 2013-russen kan ta alle skritlige eksamener først, og så kan vi feste så lenge vi vil frem til muntlige eksamen.

Elise Hjermann (18) er russ til våren.

— Jeg er også positiv, men det gjør ikke noe at forslaget favner 2012-russen. Vi klarer nok kombinasjonen fest og pugging vi også, sier Elise.

Hun tror det vil være fornuftig av fremtidig russ og tenke helt annerledes enn nå. I dag starter russefeiringen i praksis rundt 20. april og varer til 20. mai.

— I fremtiden vil russen kanskje starte feiringen umiddelbart etter at siste skriftlig eksamen er ferdig, for så å holde på til man må forberede muntlig-eksamen, sier Elise.

To modeller

Bakgrunnen for departementets forslag til lovendring, er at mange finner det meningsløst å ha ordinær undervisning etter at eksamen er over. Dessuten kommer det jevnlig kritikk mot departementet fordi det legges opp til russefeiring og eksamensforberedelser på samme tidspunkt.

Mange hevder det fører til dårligere faglige prestasjoner for end el elever.

Departementet skisserer to modeller som er på høring:

Den første tar sikte på å fortsette med eksamen fra 23. mai, men avslutte undervisningen før eksamen. Den andre foreslår å ha all skriftlig eksamen før 17. mai, det vil si fra 25. april. Standpunktkarakterer settes innen 25. april, men likevel ligger det i forslaget å fortsette undervisningen helt frem til muntlig i juni.

— Det er flott og bra med eksamen før russefeiringen, men meningsløst med fortsatt undervisning etter at både standpunkt er satt og skriftlig eksamen avlagt. Derfor har begge modellene utfordringer som jeg håper det vil jobbes videre med, sier Ragnhild Astrup Tschudi, talskvinne for aksjonen "Eksamen før russ."

Hva mener du? Si din menig under!