Bioteknologinemnda og Lægeforeningen er imot.

Regjeringen har foreslått en lov som åpner for xenotransplantasjon, det vil si medisinsk bruk av levende celler, vev og organer fra dyr.

Statens helsetilsyn er positive til forslaget. Helsetilsynet understreker at medisinske, etiske, psykologiske, sosiale og religiøse aspekter må vurderes nøye før en pasient får tilbud om en slik transplantasjon. Videre mener tilsynet at et slikt tilbud bør legges til ett sykehus som må ha en særskilt godkjenning.

«Xenotransplantasjon vil i overskuelig fremtid svært lite sannsynlig bli noen utstrakt medisinsk behandling i Norge,» skriver tilsynet. Det understreker at slik transplantasjon bare må utføres når man vet at annen behandling ikke vil føre fram.

Både Bioteknologinemnda og Lægeforeningen ønsker seg et fortsatt forbud mot dyretransplantasjoner.

Leder Lars Ødegård i Bioteknologinemnda sier til NRK at forskningen ikke er kommet langt nok til at behandlingen er forsvarlig.

MNNESKETS BESTE VENN? Grisen har flere egenskaper som gjør den spesielt egnet som donordyr. Organenes størrelse og fysiologi er forholdsvis lik menneskets, og grisen egner seg godt til avl.
Bergens Tidende